Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Joanna Morawa - Podinspektor ds. zamówień publicznych

Piotr Zmarzliński - Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Załączniki:

Aktualne zamówienia:

TRANSGRANICZNE CENTRUM ROZWOJU SPORTU (3)


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Archiwalne zamówienia

Zakup i dostawa produktów żywnościowych w roku 2023 dla potrzeb Przedszkola Samorządowego w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 16.12.2022 do godz. 10:00

Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu (2)


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000 PLN na sfinansowanie zadań realizowanych przez gminę Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 25.11.2022 do godz. 10:00

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgórza Bachledówka w miejscowości Ratułów (2)


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.11.2022 do godz. 10:00

Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w miejscowościach Ciche, Czerwienne oraz Ratułów


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 02.11.2022 do godz. 10:00

Budowa przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022 do godz. 10:00